GDPR

Hotel Flora respektuje Vaše soukromí a chrání poskytnuté osobní údaje hostů v souvislosti s pobytem v našem hotelu získané přímo od subjektu údajů, při online rezervaci nebo z rezervačních systémů.

Správce osobních údajů CENTRAL PARK FLORA s.r.o., Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc, IČ: 07480113 zpracovává osobní údaje o subjektech údajů (host, objednatel apod.) za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti, doba pobytu, po dobu stanovenou právními předpisy, dále za účelem vystavování účetních dokladů, za účelem ochrany majetku správce a bezpečí osob obrazový záznam z kamerového systému.

Bližší informace a pravidla jsou upraveny ve vnitřní směrnici hotelu a na vyžádání Vám bude předložena na recepci nebo zaslána elektronicky.